DELA

Lappo handelslag köper fastigheten

Fusionen mellan Lappobanken och Andelsbanken för Åland är klar och alla de fem fastigheter som hört till Lappobanken har övergått i Andelsbankens ägo.
– Vår avsikt är att avyttra allt, säger vd Håkan Clemes.
Den största fastigheten är den som varit Lappobankens huvudkontor, annars är det fråga om mindre markområden enligt Clemes. Fastigheten på Lappo säljs till Lappo handelslag som driver butik i samma hus.
– Förhandlingarna är långt framskridna. Eventuellt kan det bli en delägare till i fastigheten men det är för tidigt att uttala sig om ännu.
I Enklinge äger banken en kvotdel i kontorsfastigheten där bankkontoret finns, på Brändö en del av Gullvivan och den obebyggda tomten Krusäng. På Lappo ingår också den obebyggda tomten Brunnokärr i ägorna som följde med fusionen. Lappobankens fastighet på Torsholma såldes redan för ett år sedan till Andelslaget Brändö företagstjänst.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist