DELA

Lappo Andelsbank fusioneras med Andelsbanken för Åland

Om allt går enligt planerna fusioneras Lappo Andelsbank, den sista av de små enskilda åländska andelsbankerna, med Andelsbanken för Åland den 1 augusti i år.

Lappo Andelsbank är i nuläget en av de allra minsta enskilda andelsbankerna i Finland med knappt 200 delägare. Efter fusionen är bankens namn Andelsbanken för Åland och hemorten Mariehamn.
Som orsak till fusionen uppges radikala förändringar både i verksamhetsmiljön i skärgården som i bankernas verksamhet. En större, kapitalstarkare bank har större möjligheter att stöda den typ av företagsinvesteringar som numera krävs i skärgårdsbygderna, enligt Andelsbanken på Ålands vd Håkan Klemets.

Lappo Andelsbanks vd Torsten Nordberg avgår med pension, och en ny regionchef kommer att tillsättas för Andelsbankens skärgårdsenhet. Förutom de områden som hört till Lappo Andelsbank ingår även bankens kontor i Kumlinge och Föglö i den enheten.
Lappo Andelsbank består nu av ett huvudkontor och tre filialer. I och med fusionen kommer endast ett kontor att bli kvar, troligtvis i centralorten Brändö. Kontorsindragningarna föregås av samarbetsförhandlingar, men det är ännu oklart om någon av de nuvarande anställda i Lappo Andelsbank sägs upp. Nu jobbar en person på heltid, och tre-fyra personer på deltid inom banken.
Fusionen ska ännu godkännas av andelsstämman i Lappo Andelsbank, som hålls i medlet av april.