DELA

Lantrådet vill utreda kortrutt

Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) kan tänka sig att ta fram en helhetsplan för ett kortruttssystem innan landskapet går vidare med föglötunnelundersökningen.
Det sade hon i dag i budgetdebatten, efter att både Frisinnad samverkan och de obundna begärt att tunnelutredningen för 900.000 euro läggs på is tills ett nytt kortruttssystem utretts.
Lantrådet svarade också på den kritik som regeringen fick av oppositionen i tisdags.
Oppositionen efterlyser strukturändringar och prioriteringar – men det är just det som regeringen ägnat sig åt i årets budgetarbete, menade lantrådet. Regeringspartierna har varit tvungna att tänka i nya banor för att på sikt få ett bättre grepp om landskapets utgifter. Men inget sker över en natt, säger lantrådet.
Dels finns långsiktiga åtgärder, dels kortsiktiga åtgärder som är nödvändiga när läget är akut. Det är inte samma sak som det som socialdemokraterna kallat panikåtgärder, tycker lantrådet.

Tonar ner
Men hon vill tona ner betydelsen av de nedskärningar som många kritiserat:
Medisutbildningen kommer att finnas kvar och fortsättningsvis hålla en hög nivå, delvis tack vare medel från Europeiska socialfonden för ett integrationsprojekt.
Läromedelscentralen försvinner – men centralens funktioner finns kvar.
Naturbruksskolan försvinner – men utbildningen skall finns kvar på gymnasialstadiet och i samarbetet med skolor utanför Åland.
Statistik- och utredningsbyrån Åsub kan fortsätta med sin verksamhet. Och turistförbundet blir kvar.
Mer om budgetdebatten i torsdagens Nya Åland.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax