DELA

Lantrådet vill ha större stab

Ministrarna ska även sitta i lagtinget. Då sparar man in lönerna på ersättare och kan använda pengarna till politiska medarbetare, anser lantrådet.
Samtidigt som arbetet inleds för att dela upp förvaltningschefsposten i två väcker lantrådet Camilla Gunell (S) liv i förra mandatperiodens diskussion om att landskapsregeringens ministrar ska sitta kvar i lagtinget.
I bland annat Finland behåller invalda ledamöter sin plats i riksdagen trots att de blir ministrar.
På det här sättet kan man spara in lönerna på sju ersättare och i stället använda dem på att anställa politiska medarbetare till regeringen, anser Gunell.
– Både arbetsbördan och komplexiteten i ärendena är helt annan i dag än tidigare och många stunder önskar man att det fanns någon som kunde företräda en, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni