DELA

Lantrådet utlovade utredning

Lantråd Camilla Gunell (S) och en ansenlig skara lagtingsledamöter och ministrar kom ut och tog emot böndernas demonstrationståg i går.


Lantrådet gavs taltur och fick uttrycka landskapsregeringens syn på frågan. Hon inleder med att prisa demonstrationens storlek och engagemang och menar att sådant är uppfriskande.
– Ni ser ut som ett starkt gäng fyllt av entusiasm och framtidstro.
Lantrådet betonar att regeringen och bönderna vill nå samma resultat. Båda vill ha levande kulturlandskap, hålla kvar jobben inom jordbruket och så vidare, men både jordbruket och ekonomin som helhet måste fungera.
Kommer den typ av konsekvensutredning som demonstrationen kräver att genomföras?
– Ja, det är väl rimligt att det ska göras och kravet om längre remisstid har också tagits hänsyn till. Angående stödbelopp som också efterfrågats så kommer vi att ge ut dem så fort de är klara, men det hänger inte på oss. Vi hoppas att siffrorna ska finnas tillgängliga innan remisstiden går ut.
Läs mer i papperstidningen! (fj)