DELA

Lantrådet träffade EU-kommissionär

Lantrådet Viveka Eriksson träffade i dag Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström i Bryssel.

Vid mötet tog lantrådet upp Ålandsexemplet och dess fredsskapande betydelse samt diskuterade integrationsfrågor. Eriksson informerade även Malmström om arbetet för en åländsk EU-parlamentplats, meddelas i ett pressutskick.

Där går också att läsa följande:
Cecilia Malmström är kommissionär för EU:s inrikesfrågor sedan februari 2010 och ansvarar för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration.
Lantrådet tog under mötet upp Ålandsexemplet och informerade om den internationella konferens om Ålandsexemplet som anordnas på Åland den 4 november i år. Lantrådet informerade även om det arbete som bedrivs i kontaktgruppens regi och berättade även om det seminarium som kommer att hållas i Genève i sommar. Kontaktgruppen är ett samarbete mellan landskapsregeringen och utrikesministeriet gällande Ålands lösningen som ett exempel. Vidare diskuterade lantrådet och kommissionären integrationsfrågor och lantrådet informerade om det alltmer mångkulturella Åland. Till sist informerade lantrådet om arbetet för en åländsk parlamentsplats.
Kommissionären informerade lantrådet om det osäkra läget i Norra Afrika som påverkar flyktingströmmarna till Europa, vilket är en fråga som faller inom hennes ansvarsområde.

Lantrådet frågade också om hur arbetet med ett eventuellt europeiskt fredsinstitut framskrider. Kommissionären hänvisade till att det pågående arbetet med att bygga upp EEAS (EUs utrikestjänst) först måste slutföras, men att idén om ett europeiskt fredsinstitut tagits emot positivt.
– Det är som vanligt positivt att möta Cecilia Malmström som känner de åländska frågorna väl och som också är en viktig kontakt för Åland, säger lantrådet Viveka Eriksson.