DELA

Lantrådet svarade om golfjäv

LAGTINGET. Beslutet är fattat och jag kan inte sätta mig till doms över det. Det svarade lantrådet Viveka Eriksson (Lib) på Barbro Sundbacks (S) enkla fråga om näringsministern Torbjörn Eliassons (C) var jävig när han tog beslut som rörde Ålands golfklubb.
Torbjörn Eliasson har i två separata beslut gällande Ålands golfbana ansett att han inte är jävig – trots att de två beredande tjänstemännen var av motsatt åsikt, säger Barbro Sundback. I går ville hon höra vad Viveka Eriksson tycker.
– Föreligger jäv eller föreligger inte jäv?
Lantrådet konstaterar att beslut redan har fattats i de två nämnda ärendena.
– Bedömningen var att jäv inte förelåg. Jag kan inte bli en överdomare till det.
Barbro Sundback säger att hon inte är ensam i lagtinget om att tycka att näringsministern är jävig. Bland andra Roger Jansson (FS) är av samma åsikt.
– Rättsläget är oklart och det skadar allmänhetens tilltro till landskapsförvaltningen, säger Sundback.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman