DELA

Lantrådet: Så fruktansvärt för drabbade människor

Inga tekniska skyddssystem räcker mot obändiga naturkrafter, konstaterar lantrådet Viveka Eriksson.
– För Japan innebär jordbävningen dubbel katastrof.
Fruktansvärt. Det är det ord hon använder när hon ska försöka beskriva jordbävningens följder i Japan.
– I Japan har man satsat mycket på teknik för att kunna känna trygghet. Så kommer en naturkatastrof och allt sopas bort.
Hon, liksom andra, känner inte ännu till katastrofen i hela dess vidd.
– Också på Åland följer vi med hur situationen utvecklas. Knappast kommer radioaktivt nedfall till Åland ifall det sker stora utsläpp i Japan, men vi kan inte veta med säkerhet hur det blir.
Läs mer i papperstidningen! (ao)