DELA

Lantrådet: Regeringens linje håller

Lagtinget började vårens pleniperiod med en gedigen debatt om EU-frågor.
Liberalerna anklagade lantråd Camilla Gunell för att gå emot den gemensamt beslutade EU-politiken medan lantrådet försäkrade att regeringens linje håller.
På måndagen debatterade lagtinget i drygt två timmar redogörelsen om Ålands EU-prioriteringar år 2012 och verksamhet 2011, det så kallade EU-meddelandet.
Oppositionen tog fasta på ett uttalande som lantråd Camilla Gunell (S) gjort i Ålands radio, där hon antydde att hon var redo att ge upp kampen om vårfågeljakten och snuset med EU-kommissionen och lägga resurser på nya frågor.
– När lantrådet deltog i radiointervjun kom det fram att hon har en annan syn i de här frågorna som vi sedan många år jobbat systematiskt med. Det blir en tokig signal när lantrådet säger att man inte tänker fortsätta jobba med dessa frågor samtidigt som vi har processer på gång i Bryssel, sade Viveka Eriksson (Lib).

Regeringens linje håller
Lantrådet försäkrade Liberalerna om att landskapsregeringen arbetar vidare på samma linje som förut. Samma dag hade regeringen beslutat om ett svar till EU-kommissionens frågor om vårfågeljakten.
– Innehållet är tyvärr hemligstämplat eftersom vi befinner oss i en förhandlingssituation. Men linjen är densamma, sade Gunell.
Vidare berättadde hon att landskapsregeringen snart skulle ha ett sammanträde med kommissionen angående snusfrågan. Vad gäller Ålands parlamentsplats sade Gunell att landskapsregeringen fortsätter jobba på två plan, mot EU och nationellt.
Liberalerna var nöjda med att de hade bordlagt frågan om EU-politiken.
– Nu har det klarlagts av lantrådet att linjen står kvar, sade Mats Perämaa.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni