DELA

Lantrådet pratar om EU i Bryssel

Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) befinner sig i Bryssel tisdag och onsdag denna vecka för att diskutera aktuella EU-frågor. Hon ska bland annat träffa kommissionär Olli Rehn, som ansvarar för ekonomiska och monetära frågor i EU-kommissionen.
På agendan står också möten med de finländska europaparlamentarikerna Anneli Jäättenmäki, Sirpa Pietikäinen, Carl Haglund, Heidi Hautala och Ville Itälä samt flera av Sveriges europaparlamentariker, däribland Marita Ulvskog, Anna Hedh, Gunnar Hökmark, Christoffer Fjellner och Carl Schlyter.
– Det är viktigt att ha personliga kontakter till beslutsfattarna i Bryssel. På mötesagendan finns flera aktuella EU-frågor, men också frågor som vi arbetat med under en längre period som till exempel kravet på en åländsk plats i europaparlamentet, säger Viveka Eriksson i ett pressutskick.
Vidare ska lantrådet hinna med diskussioner med ambassadör Jan Store vid Finlands ständiga representation i EU. (mt)