DELA

Lantrådet pratade om Ålandsfrågor

Under lantrådet Viveka Erikssons andra dag i Bryssel har hon diskuterat aktuella frågor för Åland med personer inom EU-institutionerna. Frågorna som är aktuella för Europaparlamentet just nu.
Eriksson mötte den svenska parlamentarikern Christoffer Fjellner och diskuterade bland annat fiskeripolitiken, timmerförordningen, skattegränsen, spel, snus och sjöfågeljakt. Parlamentet röstar på torsdag, om sitt betäkande gällande fiskeripolitiken.
Vidare har lantrådet träffat parlamentarikern Ville Itälä och diskuterat svaveldirektiv och sjöfart.
– Itälä är ledamot i utskottet för transport och turism och uppgav att han har ett intresse av en konkurrensneutral sjöfart, rapporterar Eriksson genom ett pressmeddelande.
På agendan stod också en diskussion med Heidi Hautala, ordförande i underutskottet för mänskliga rättighete, om Ålandsmodellen samt med Jean-Claude Piris som är generaldirektör för rådets rättstjänst och en av dem som utformade Ålandsprotokollet. (mt)