DELA

Lantrådet och kulturministern polisanmälda

De markägare som berörs av fornminneslagen i Långbergsöda och Tängsöda, riktar nu en polisanmälan mot lantrådet Viveka Eriksson och kulturminister Britt Lundberg. Även några tjänstemän är nu polisanmälda.
Tvisten gällande fornlämningarna i Långbergsöda och Tängsöda har tagit en ny vändning.
Två dagar före julafton bjöd 27 markägare ut sina marker till Ålands landskapsregering då man ansåg att det varken går att bo eller verka i byn ”där befintliga fornlämningar som av landskapsregeringen bevakas på ett lagstridigt och godtyckligt sätt.” Upprinnelsen var när landskapsregerningen polisanmälde en markägare för brott mot fornminneslagen då denne grävde upp sand.
27 januari riktades en kompletterande polisanmälan – eller en ny anmälan som ombudet Markus Måtar på Cityjuristerna uttrycker det i ett pressmeddelande – mot samme markägare, den här gången för brott mot naturvårdslagen.
Den nya polisanmälan leder enligt Måtar till att man bland annat återkallar erbjudandet om att sälja sin mark. Markägarna i sin tur motanmäler lantrådet Viveka Eriksson och kulturminister Britt Lundberg samt begär sannolikt även brottsutredning mot några ledande tjänstemän. Vidare polisanmäls två tjänstemän vid miljöbyrån för falsk angivelse.
Slutligen tänker alla berörda markägare anhålla om rubbning av eventuella fasta fornlämningar på deras fastigheter. Nekas man detta, begär markägarna ersättningar och går i sista hand via domstolen.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax