DELA

Lantrådet mötte utrikesministern

Lantrådet Viveka Eriksson diskuterade Ålandsfrågor med utrikesminister Alexander Stubb i Helsingfors i dag. Då mötet var deras första sedan Stubb tillträdde våren 2008 inledde Eriksson med en kort presentation av landskapsregeringens handlingsprogram.
Andra frågor som diskuterades var den av lagting och riksdag nyligen godkända talerättspropositionen samt kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och landskapsregeringen.
Viveka Eriksson passade även på att bjuda Stubb till Åland.
Landskapets förvaltningschef Arne Selander och Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér var med under mötet på utrikesministeriet i Helsingfors. Vidare träffade lantrådet Ålandsminister Astrid Thors för en uppdatering av pågående ärenden. (ak)