DELA

Lantrådet mötte grön minister i Helsingfors

I måndags inledde lantrådet Viveka Eriksson den politiska hösten med att träffa arbetsminister och De grönas ordförande Anni Sinnemäki i Helsingfors.
Under mötet diskuterades bland annat förnyelsebar energi, svenska språkets ställning inom förvaltningen och skatteförmåner för miljövänlig verksamhet.
Enligt ett pressmeddelande från Ålandskontoret i Helsingfors inledde Viveka Eriksson med att presentera landskapsregeringens verksamhet och några aktuella åländska frågor.
Ministern tog själv upp frågan om det så kallade feed-in systemet för vindkraftsbolag. Under disksussionen betonade Viveka Eriksson vikten av att Åland kommer med i systemet. Men lagförslaget som berör ärendet är under beredning vid ministeriet och väntas till riksdagen under hösten. Näringsminister Pekkarinen är ansvarig för frågan, men som ordförande för De Gröna är minister Sinnemäki särskilt intresserad av frågan och ville få Ålands syn på ärendet.

Svenska språket
Lantrådet tog därefter upp frågan om svenska språket inom förvaltningen och problemen med att få material på svenska, särskilt då frågan om rekommendationerna till revisorer, som ingår i ministerns ansvarsområde. Sinnemäki är medveten om problemet, men menar att saken löser sig i samband med att de nya EU-direktiven implementeras. Då översätts allt direkt till finska och svenska. Lantrådet bad Sinnemäki att ändå låta granska situationen med fokus på självstyrelselagens språkbestämmelser.
Lantrådet lyfte också upp frågan om så kallad skatteväxling; att till exempel rena drivmedel kunde få någon form av skatteförmån. Hon tog som exempel experimentet med drivmedel av fiskrens som en företagare på Åland bedriver. Sinnemäki berättade att en proposition är på kommande om detta under hösten.

Vindkraftverk
Även andra miljösatsningar diskuterades. Lantrådet framhöll att Åland kunde vara ett utmärkt område för elbilar och diskuterade även möjligheterna för gårdsvisa vindkraftverk att få sälja eventuell överskottsel till nätet. Också det aktuella miljöexperimentet med musselodling på Kumlinge berördes.
Enligt pressmeddelandet var ministern mycket intresserad av Åland och de frågor lantrådet tog upp. Hon kommer gärna till Åland och bekantar sig med den åländska arbetsmarknaden, där särskilt företagsverksamheten med många småföretag och olika miljöprojekt intresserar.
– Ett positivt och innehållsrikt möte som inledning på höstsäsongen, sammanfattar Viveka Eriksson.

John Granlund