DELA

Lantrådet lobbar för SVT Play

I dag åker lantrådet Camilla Gunell och EU-minister Wille Valve till Bryssel.
Där ska de diskutera sjöfart och upphovsrätt med både europarlamentariker och tjänstemän vid EU-kommissionen.
Lantrådet Camilla Gunell (S) och EU-minister Wille Valve (MSÅ) ska hålla ett möte med EU-kommissionens enhet för sjöfart. De kommer att lyfta frågorna om efterföljning av regler i svaveldirektivet samt konsekvenser för Östersjön av barlastkonventionen.
– Sjöfarten är av stor betydelse för Åland och det är viktigt att vi är aktiva och bevakar frågor som berör sjöfartsnäringen. Besöket i Bryssel ger oss en god möjlighet att föra en direkt dialog med sakkunniga inom EU-kommissionen, säger lantrådet Camilla Gunell i ett pressmeddelande.
Just nu förbereder EU-kommissionen en revidering av upphovsrättsdirektivet. Landskapsregeringens representanter träffa tjänstemän som är ansvariga för reformen.
– Det betyder att rätt ögonblick för Åland att påverka är nu. Vi kommer att underrätta kommissionen om den åländska ståndpunkten, som går ut på att det ska vara möjligt att se tjänster som bland annat SVT Play på den gemensamma digitala marknad som EU är, säger Wille Valve i pressmeddelandet.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström