DELA

Lantrådet: Jonssons åsikter mindre intressanta

Flera medlemmar i Ålandskommittén tycker att Ålands Framtids Axel Jonsson borde överväga att avgå.
Lantrådet Camilla Gunell utesluter inte att ta upp frågan med justitieministern efter riksdagsvalet.
– Jag tycker det är relevant att diskutera frågan, säger hon.
Efter att Axel Jonsson (ÅF) reserverade sig mot Ålandskommitténs delbetänkande har flera politiker ansett att han borde avgå från sitt kommittéuppdrag.
Efter riksdagsvalet den 14 april kommer justitieministeriet att se över kommitténs sammansättning eftersom alla nuvarande kommittémedlemmarna kanske inte blir omvalda eller ens ställer upp i valet. I och med det finns en möjlighet att även de åländska representanterna ses över.
Lantrådet Camilla Gunell (S) anser att det är relevant att diskutera frågan om Axel Jonsson ska sitta kvar i kommittén. Om Jonsson ska sitta kvar är ett beslut som fattas av justitieministeriet.
Officiellt är kommittén tillsatt av justitieministeriet. Men frågan ligger också på landskapsregeringens bord eftersom de är den som utsett de åländska representanterna. Enligt Gunell är det hon som representerar landskapet i den här frågan och har möjlighet att diskutera den med nästa regering.
Kommer du att ta upp frågan med justitieministern?
– Det beror på hur kommittéarbetet fortskrider och hur Axel Jonsson väljer att hantera det förtroende han har fått.
Enligt Gunell är Ålands Framtids reservation ett större problem för Åland än för riket.
– Den här frågan har fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Arbetet kommer att fortgå i den riktning som man kommer överens om med riket och kommittémedlemmarna. Man ska inte ge reservationen för stor betydelse.
Spelar i så fall någon roll om Axel Jonsson sitter kvar?
– Jag tror inte det. Han har försatt sig själv i en situation där hans åsikter blir mindre intressanta.
Tycker du att han ska sitta kvar?
– Jag tycker att han själv ska fundera om han kan fortsätta vara en konstruktiv kraft.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström