DELA

Lantrådet: Informationen kan alltid förbättras

Liberalerna har ett utarbetat system för hur lagtingsgruppen ska informeras om till exempel lagstiftningsarbetet.
– Men är man missnöjd och tycker att systemet fungerar dåligt tar vi itu med det, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib), men aneldning av Åke Mattssons beslut att ta timeout från partiarbetet.
Lagförslag förs tre gånger till gruppen för diskussion, säger Viveka Eriksson.
– Redan i ett tidigt skede, när vi bestämmer att vi ska ta fram ett lagförslag, gör vi ett politiskt PM.
Därefter får gruppen ytterligare diskutera förslaget innan det går ut på remiss och innan det överlämnas till lagtinget.
– Men man kan säkert ytterligare förbättra systemen om det inte fungerar.
Landskapsregeringen har inte tagit något beslut om tobakslagen, säger Viveka Eriksson. I samband med den finländska lagtiftningen var det däremot inte aktuellt med några ändringar.
– Vi har inte diskuterat det eftersom det inte finns med i vårt lagstiftningsprogram. (ak)