DELA

Lantrådet i möte med Olli Rehn

Under onsdagen avslutades lantrådet Viveka Erikssons (Lib) besök i Bryssel på Berlaymont i kommissionär Olli Rehns kabinett.
Lantrådet och kommissionären diskuterade bland annat ekonomin i Europa och på Åland. Olli Rehn har under den nya mandatperioden fått den tunga posten som kommissionär för ekonomiska och monetära frågor.
– Vi diskuterade bland annat problemen med Ålands litenhet i förhållande till att klara av att införa och följa alla de regler som påförs av EU, säger Viveka Eriksson.

Ulvskogmöte
Lantrådet mötte också europaparlamentariker Marita Ulvskog som är vice ordförande för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, berättar landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
De diskuterade den administrativa bördan och den byråkratisering som krävs enligt EU-lagstiftning samt behovet av att alltid ha subsidiaritetsprincipen i åtanke vid utformning av lagstiftning.

Småskaligheten glöms bort
Europaparlamentariker Carl Schlyter, vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, upplystes om det miljöarbete som görs och planeras på Åland. Frågor som Clean Shipping, vindkraft och teknologi för rening av fartygsbränsle dryftades. Viveka Eriksson tog också upp att den lagstiftning som arbetas fram ofta inte passar in i det lilla åländska samhället utan utgår från gemenskapen som helhet utan hänsyn till småskaligheten. (ak)