DELA

Lantrådet hördes av viktigt utskott

Stämningen var ”ganska bra” i riksdagens ekonomiutskott när lantrådet Viveka Eriksson (Lib) var inbjuden för att diskutera frågan om vindkraftsstöd till Åland.
Samtalet fördes i onsdags i Helsingfors. Med från Åland var också Europarättschef Michaela Slotte.
Viveka Eriksson berättar att man från åländsk sida lutar sig mot främst Ålandsdelegationens och riksdagens grundlagsutskotts utlåtanden när man hävdar att Åland bör ingå i stödsystemet för vindkraftsutbyggnad för att landet som helhet ska klara av att uppfylla EU:s klimatmål.
– Vi kunde konstatera att stämningen var någorlunda bra. Vi har våra vänner som jobbar för vår sak i ekonomiutskottet, berättar hon.
Läs mer i fredagens tidning!

Annika Orre