DELA

Lantrådet bjuder in FS till budgetdiskussion

Lantrådet Viveka Eriksson  (Lib) bjuder in oppositionspartiet Frisinnad samverkan till diskussion om det ekonomiska läget. Det skriver Liberalerna i ett pressmeddelande:
”Förverkligandet av årets första tilläggsbudget som innehåller en mängd sparåtgärder och som godkändes av lagtinget så sent som i juni, pågår som bäst och olika konkreta åtgärder har redan vidtagits eller kommer att vidtas inom kort.
Arbetet med budgeten 2010 pågår som allra intensivast just nu inom förvaltningen och innan den läggs fram för lagtinget kan landskapsregeringen förstås inte gå ut i offentligheten med innehållet.
– Det är positivt att ett oppositionsparti sträcker ut handen och vill föra en diskussion med landskapsregeringen och därför tar landskapsregeriongen gärna tillfället i akt att diskutera budgetläget och de åtgärder som planeras i det pågående budgetarbetet. Vi lyssnar gärna till Frisinnad samverkans förslag till strukturomvandlingar och budgetinbesparingar. Partiet visar en seriös vilja att i gott samarbete tackla den svåra ekonomiska situationen, säger Viveka Eriksson.”

ANNIKA KULLMAN