DELA

Lantbruksföretagare åtalas för stödbedrägeri

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelsestraff i upp till sex månader för den lantbruksföretagare som i går åtalades för stödbedrägeri i tingsrätten.
Förundersökningen omfattar omkring tusen sidor. Företagaren nekar till brott.
Hela dagen veks för rättegången i går. Genomgången av de skriftliga bevisen tog sin rundliga tid och åklagaren Jens-Erik Budd och den åtalades försvarsadvokat Erik Scheinin hade delvis olika åsikter om hur fakturaredogörelsen skulle tolkas i det omfattande förundersökningsmaterialet.
Som grund för rättegången finns landskapsregeringens polisanmälan av lantbruksföretagaren som åtalas för att ha vilselett jordbruksbyrån och näringsbyrån i samband med investeringsstödsansökningar.
Enligt åklagaren har han i sina ansökningar om investeringsstöd i november 2007, april 2008 och mars 2009 och i sin redovisningsblankett för projektkostnader från december 2008 redovisat samma kostnader i flera olika ansökningar eller redovisningar eller flera gånger i samma ansökan eller redovisning.
Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse i 3-6 månader. Domen kommer senare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre