DELA

Länsstyrelsen byter namn men landshövdingen blir kvar

Länsstyrelsen byter namn till Statens ämbetsverk på Åland. I övrigt berörs inte landskapet nämnvärt av den nya regionförvaltningsreformen i riket.
– På Åland genomfördes reformen redan för 90 år sedan, säger landshövding Peter Lindbäck.
Vid årsskiftet avskaffas länen, länsstyrelserna och landshövdingarna i Finland. Åland är dock undantaget där landshövdingstjänsten blir kvar.
– Det beror främst på tjänstens internationellt och nationellt reglerande särställning i det åländska självstyrelsesystemet, säger landshövding Peter Lindbäck.
I riket delas nu länen in i regioner med sex stycken regionalförvaltningsämbetsverk med ett flertal centraler under sig.
– För Åland betyder det här väldigt lite. Det innebär att vi byter namn från länsstyrelsen till Statens ämbetsverk på Åland. I övrigt blir de statliga verksamheterna kvar. Bakom skylten finns exakt samma människor, samma utbud och samma verksamhet.
Länsstyrelsen på Åland har tidigare samordnat och koordinerat den statliga verksamheten, nu är skillnaden att uppgiften blir mer betonad.
– Vi har fått ett ökat ansvar att vara ett lokomotiv som ska bistå med stödservice. Vill till exempel arbetsskyddsinspektören, en enmansmyndighet, ha en sekreterare eller kopplas via växeln ska vi kunna bistå, säger Peter Lindbäck.


Skapa debatt
Peter Lindbäck är inte helt positiv till den reform som pågår. För tankesmedjan Magma skrev han en kritisk kolumn där han säger att han drivit saken till sin spets med provokativa utlåtanden.
– Det var för att skapa debatt, men den har uteblivit.

Läs mer i dagens Nya Åland

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax