DELA

Långt fängelsestraff för kulturarbetare

En tidigare kulturarbetare får ett kännbart straff för grov förfalskning och grovt bokföringsbrott, tio månaders villkorligt fängelse.
Dessutom måste den dömda betala tillbaka 13 000 euro till den drabbade föreningen.
Kulturarbetaren var verksamhetsledare för en förening åren 2006-2008. Tingsrätten anser det bevisat att verksamhetsledaren förskingrat nästan 18 000 euro, varav 5 500 återbetalts, av föreningens medel under de tre åren och att föreningen vållats en synnerligen kännbar skada.
Verksamhetsledaren har själv ansett att det inte är frågan om grov förskingring och grovt bokföringsbrott utan om brott av normalgraden, något som tingsrätten alltså inte höll med om.
Den tidigare verksamhetsledaren åläggs att ersätta föreningen med drygt 13 000 euro för de förskingrade medlen, 300 euro till revisorn för hennes lidande och nästan 400 euro i bevisningskostnader. Staten betalar hennes biträde Marcus Måtars räkning på totalt knappt 5 000 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre