DELA

Långt fängelsestraff för grovt sexbrott mot barn

Den man som åtalats för grovt sexuellt utnyttjande av barn dömdes i går till ovillkorligt fängelse i två år och tio månader.
Tingsrätten anser att brottet var synnerligen allvarligt eftersom flickan stått i beroendeställning till mannen.
Mannen, 50 år gammal i dag, dömdes för att åtminstone fyra gånger haft samlag med sin sambos i dag 17-åriga dotter som har en lindrig utvecklingsstörning. Tingsrätten har fastställt tiden för brotten till tre veckor i mars och april 2007 när flickan var 14-15 år.
Mannen har bland annat legat naken med flickan i sängen, kysst henne, vidrört och slickat hennes könsorgan och fått utlösning i hennes närhet. Själv har mannen bestridit penetration, men rätten konstaterade att sådan penetration som uppfyller lagens definition på samlag hade förekommit några gånger.
Flera vittnen hördes. Bland annat berättade de att flickans utveckling stannat av och att hennes inställning till män blivit klart avvisande på grund av det hon varit med om. Tingsrätten uppfattar flickans berättelse som tillförlitlig.


”Graden rätt mild”
Mannen medgav sexuellt utnyttjande av barn men nekade till att brottet var grovt. Han berättade under rättegången att han försökt vara extra snäll mot flickan eftersom han upplevt att hon hade problem med sin utvecklingsnivå och hade få vänner.
Han ansåg att förhörsledaren hade påverkat flickans berättelse och att hon var lätt påverkbar. Han medgav en viss form av sexuellt utnyttjande, men ansåg att graden var rätt mild eftersom flickan enligt honom tidigare utnyttjats av en annan person på ett grövre sätt.
Utnyttjandet hade börjat när flickans mamma tillfälligt var borta en natt. Sista gången var dagen när ett barn döptes och mamman var ute. Därför kunde gärningstiden fastställas.


Brutit förtroendet
Tingsrätten konstaterar att mannens gärningar har varit extra grymma när han brutit det förtroendefulla förhållande som uppstått mellan honom och flickan och att det han gjort uppfyller definitionen för grovt brott.
Mannens önskemål om sinnesundersökning avslogs. Rätten konstaterar att mannen väl kunde ha insett vad han gjorde och att han handlade fel.
Han dömdes att betala 27.800 euro till flickan för sveda, värk och lidande – exakt den summa som yrkades. Mannen hade medgett 2.500 euro. Mamman, som hade yrkat på 1.000 euro i skadestånd, får inget.


Straffpraxis
Rätten har funderat noga på straffet och hänvisar till den utredning av praxis som Högsta domstolen gjort. HD har granskat saken under åren 2000-07 och publicerade sin utredning i slutet av fjolåret. På basis av utredningen har liknande gärningar bestraffats med fängelse i minst två och ett halvt år. De strängaste straffen, tio års fängelse, har dömts ut där antalet övergrepp varit större än tio och där övergreppen har pågått i flera år.
Mannen fick ingen strafflindring. Han ska förutom skadeståndet betala flickans rättegångskostnader på drygt 2.400 euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax