DELA

Långsiktiga finansieringen problem för Waldorfskolan

Jomala kommun betalar betydligt mera per år för en elev i Waldorfskolan än vad Mariehamns stad gör.
Nu efterlyser man en lagändring från skolans håll.
Waldorfskolan är Ålands första och hittills enda ersättande skola på grundnivå, som skolformen heter i den åländska lagstiftningen. I Sverige kallas det friskola.
Basen för finansieringen är landskapsandelar som varierar beroende på elevernas hemkommun. Det innebär att landskapsandelen för en Mariehamnselev är lägre än för en elev som bor i Jomala eller i någon annan tätortskommun. En elev från Geta, Vårdö eller skärgården skulle betyda ännu större landskapsandel för skolan.
Dagens elever i årskurs 1 bor främst i Mariehamn och Jomala. Den lagstadgade landskapsandelen per elev och år för en elev som bor i staden är 2.000 euro och för en elev som bor i Jomala 3.500 euro.
För till exempel en elev som bor i Geta skulle landskapsandelen bli närmare 8.000 euro per år, och med enbart Getabarn skulle skolans finansiering vara tryggad. Omvänt gäller att om alla barn bor i Mariehamn så räcker pengarna inte till på långa vägar.
Läs mer i torsdagens papperstidning.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax