DELA

Långsamt rektorsval fall för JO

En av dem som sökt tjänsten som rektor för Ålands folkhögskola har tröttnat på den långsamma proceduren och anmält landskapsregeringen till riksdagens justitieombudsman.
Trots att tjänsten lediganslogs redan i våras har ny rektor ännu inte utsetts.
Den första ansökningstiden gick ut i mitten av juni. Sex personer, av vilka alla inte var behöriga, sökte rektorstjänsten. Landskapsregeringen ville ha fler sökande och förlängde tiden till 17 augusti. Ytterligare fyra personer sökte tjänsten.
En av de sökande, Tomas Lindmark från Stockholm/Eckerö, berättar i sitt klagomål till JO att han fortfarande den 19 september inte hade hört något om rektorsutnämningen via mejl, brev eller telefon.
Han ville också veta vem han skulle fakturera för förspilld tid på grund av att han läst in fakta om skolan i onödan inför ansökan, eftersom han antog att tjänsten redan var vikt för någon annan sökande och att det fanns politiska kopplingar i ärendet.


Ber om översyn
Han skriver i anmälan att hanteringen av sökande och procedurerna kring tillsättandet enligt hans mening inte har skett enligt god rekryteringssed, det vill säga bekräftelse av ansökan och information om hur processen ska gå till, och att ärendet inte har skötts enligt den åländska förvaltningslagen.
Ännu den 23 september hade ingen information kommit, skriver han, och ber JO att göra en översyn av hur offentliga tjänster på Åland annonseras ut och tillsätts både i allmänhet och utgående från detta specifika ärende.


”Det blev olyckligt”
Jan-Ole Lönnblad, tf avdelningschef på utbildningsbyrån när ärendet bereddes i våras, tar på sig en del av skulden.
– Det blev lite olyckligt genom att tjänsten annonserades ut på sommaren, mitt i semestertiden. Vi har varit underbemannade på avdelningen sen i våras, och budgetberedningen har varit ännu krångligare än vanligt nu när det är dåliga tider. Så jag håller med, ärendet har dragit ut på tiden onödigt långt.
Han ger Tomas Lindmark rätt också i det att informationen från avdelningen varit för dålig.
– De som var med i första ansökningsomgången borde ha fått ett brev om hur processen fortskrider.


1-2 huvudkandidater
Men utnämningen närmar sig, berättar både Lönnblad och nya avdelningschefen Rainer Juslin. Det sker troligen på tisdag.
– En av de sökande har dragit tillbaka sin ansökan. Vi har intervjuat sökande och har nu kommit så långt att vi håller på och kollar upp referenser. Vi har också gjort upp en inbördes jämförelse mellan de sökande.
Inför slutomgången kvarstår ett par personer, av vilka man föreslår den ena i första hand.
Han förnekar påståendet om att tjänsten skulle vara vikt för någon särskild sökande på förhand. Maria Säll-Öfverström, som sköter rektorstjänsten tills vidare, har inte sökt jobbet. Inte heller ser han några politiska kopplingar i utnämningen.
– Däremot ska den som väljs ha ett intresse av att utveckla folkhögskolan. Det vägs in.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax