DELA

Längre köer, högre avgifter – ÅHS måste spara på allt

Nästa år – och högst troligen också 2011 – blir tuffa år för ÅHS och för alla som behöver sjukvårdstjänster.
– Osthyveln förslår inte längre, konstaterar styrelsens ordförande Torbjörn Björkman.
I går berättade Nya Åland att minskad vårdberedskap i skärgården ingår som en tänkbar sparåtgärd för ÅHS inför 2010. Vårdberedskapen på kvällar och helger i Kökar, Brändö, Kumlinge, Sottunga och Föglö kostar ÅHS 200.000 euro per år.

Bara en bråkdel
Men även om beredskapen dras in så innebär sparåtgärden ändå bara en bråkdel av de totalt 3 miljoner euro som ÅHS måste spara nästa år på driften.
– Dagens budget på 72 miljoner euro per år växer på grund av redan fastställda löneavtal med 3 miljoner euro nästa år. Men landskapsregeringens ram på 72 miljoner euro också nästa år måste följas, och de tre miljonerna måste vi spara bort på något sätt, förklarar förvaltningschef Tom Axberg.
Sparkravet drabbar både större och mindre enheter inom ÅHS och många tjänster och befattningar är i farozonen, konstaterar han.
– Det handlar nog om ganska brutala nedskärningar.

Osthyvel räcker inte
ÅHS styrelseordförande Torbjörn Björkman håller med.
– Osthyveln förslår inte längre. Ingen verksamhet undgår sparkraven. Men innan budgeten klubbas den 15 september kan jag inte säga något om prioriteringarna.
Det ser inte heller bättre ut inför 2011, säger han.
– Men man kan inte heller skära alltför drastiskt i vården från ett år till ett annat. Det måste göras över flera år.

Höjda avgifter?
Vad kan vårdbehövande ålänningar vänta sig inför nästa år?
– Troligen blir det höjningar av vård- och andra avgifter. Man måste också vara beredd på at ÅHS inte kan erbjuda samma service nästa år som i år. Köerna kan bli längre.
Hur blir det med vården utanför Åland som ju kostar en hel del?
– Vi tittar på om det finns operationer som kan göras hemma i stället för borta. Eventuellt får operationer som inte är akuta vänta.

Efterlyser diskussion
Under de senaste tio åren har ÅHS kostnader ökat kraftigt. Enligt Torbjörn Björkman har de åländska politikerna alltid prioriterat vården högt, men:
– Vi måste börja diskutera om det offentliga ska tillhandahålla all slags vård. Tidigare fanns det en åldersgräns som man tillämpade. Det skulle vara viktigt att få i gång en debatt om vad det offentliga ska erbjuda och vad patienterna ska betala själva.
Att ÅHS har satsat massivt på nybyggnation under många år ser Björkman däremot som positivt.
– Det är välinvesterade pengar. Vi är väl förberedda inför framtiden. Det pågående bygget av psykiatriska enheten är den sista etappen och den ska vara klar 2011.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax