DELA

Långbergsödakonflikten trappas upp

Långbergsödaborna sätter ytterligare press på landskapet. Nu gäller det tillgången till fornminnesregistret som kan leda till en polisanmälan.
Först föreslog fastighetsägare i Saltvik Långbergsöda att landskapet skulle köpa deras fastigheter, eller byta dem till sig.
I bakgrunden låg ett långvarigt missnöje med hur lagstiftningen om fornlämningar begränsar bybors möjligheter att använda sin mark.
Innan landskapsregeringen hunnit formulera ett svar på det kom nästa utspel.
Bybornas juridiska ombud Marcus Måtar hotar med rättsliga åtgärder om landskapsregeringen inte följer lagen. Närmare bestämt gäller det fornminneslagen, personregisterlagen, lagen om allmänna handlingars offentlighet och förvaltningslagen.
Måtar hade anhållit om information om alla anteckningar i fornminnesregistret som rör fastigheter i Långbergsöda, och en registerbeskrivning för fornminnesregistret.
Hans begäran avslogs med motiveringen att ärendet är under beredning.
– Han har fått den information som han efterfrågar. Det finns inget som är hemligt.
Det säger landskapets museibyrås chef Viveka Löndahl.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom