DELA

Lång lista åtgärder för att skydda dricksvattnet

Vattenkvaliteten i sjörna blir allt sämre på Åland.
Nu vill miljöbyrån stoppa den negativa utvecklingen med trettio stycken åtgärder.
De åländska sjöarna mår inte bra. Alla sjöar, med ett undantag, som ålänningarna får sitt dricksvatten ifrån får betyget ”måttlig” eller sämre vattenkvalitet. Det framgår av förslaget till ny förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten.
– Det har inte skett någon jättesnabb försämring men vi behöver ta den på allvar och försöka förbättra vattenkvaliteten, säger vattenbiolog Mikael Wennström på landskapet.
Om ingenting görs finns det en risk för att reningsverken inte klarar av att rena dricksvattnet tillräckligt bra.
– Då måste vattenabonnenterna få sitt dricksvatten från något annat ställe, säger Wennström.
För att minska övergödningen, för att minska utsläppen av farliga ämnen och för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt har landskapsregeringen tagit fram ett åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten. Programmet ska köra i gång nästa år och pågå till 2021.
Programmet innehåller 30 stycken åtgärder som ska förbättra det nuvarande läget. Bland åtgärderna finns allt från förbättrad stallgödselhantering till förbättring av oljeskydd och beredskap till minskade utsläpp av antibiotika.
Mest fokus lägger programmet på åtgärder för att minska övergödningen. De flesta konkreta åtgärderna riktas mot jordbruket och fiskodlingarna eftersom de står för majoriteten av fosfor och kväveutsläppen i landskapet.


Jordbrukarna tveksamma
Producentförbundets ordförande Henry Lindström är kritisk till att åtgärdsprogrammet vill öka kretsloppet av slam från reningsverk inom jordbruket.
– Vi är mycket tveksamma till slamgödsel eftersom man inte kan garantera att det inte finns ämnen i slamgödseln som vi inte vill ha på våra åkrar. Vi är inte beredda att sprida ut allt som samhället producerar, säger Lindström.
Mikael Wennström betonar att förslaget innebär att enbart rent och godkänt slam ska få spridas.
– Vi har satt in förslaget eftersom det på lång sikt är ett måste att öka kretsloppet av fosfor.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström