DELA

Lång debatt om Lotsbergstomt

Hur skall bostadstomten på Lotsberget bebyggas så att hamninloppet till Mariehamn blir så vackert som möjligt?
Bland annat det får stadsstyrelsen nu fundera på efter att fullmäktige återremitterat ärendet om den omdiskuterade tomten på berget.
På tisdag kväll skulle stadsfullmäktige ta ställning till om stadsstyrelsen får sälja stadens tomt på Lotsberget till ett högre pris än de regler för försäljning som gäller. Stadsstyrelsens förslag var att tomten säljs till högstbjudande med ett minimipris på 1.400.000 euro.
Fullmäktiges sammanträde kom dock att handla om helt andra frågor kring tomten. Man betonade bland annat att den framtida bebyggelsen blir det som de turister som kommer med båt först ser av Mariehamn och att det därför är viktigt hur området ser ut.
På sammanträdet väcktes också frågan om det skulle vara bättre att dela tomten i två delar, något som skulle kräva en ny stadsplan.
Den två timmar långa debatten ledde till att stadsstyrelsen inte fick något klartecken för försäljning. I stället återremitteras ärendet till stadsstyrelsen för en mer ingående analys av hur tomten egentligen skall exploateras.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen