DELA

Landskapsrevisorernas berättelse för 2009

Finanskris och sparkrav, personalkonflikter, ett betydligt dyrare Alandica, giftiga asfalthögar och Skarven-affären.
I går lämnade landskapsrevisorerna in sin granskning av hur landskapsregeringen skött sig under fjolåret.

Jo, det har varit ett utmanande år för landskapsrevisorerna berättar landskapsrevisorernas ordförande Tuula Mattsson, i samband med att de fyra revisorerna i går eftermiddag lämnade över sin revisionsberättelse för år 2009 till lagtingets talman Roger Nordlund (C).
Landskapets revisionsbyrå har saknat personal och anslaget för externa utredningar, som revisorerna skulle kunna beställa, var så lågt att det inte gick att göra någon utredning.


I rätten
Därtill ingår flera av de ärenden som revisorerna granskat i juridiska processer, vilket gjort att man inte kan uttala sig om dem för tillfället. Det gäller till exempel skärgårdsfärjan Skarven, de uppmärksammade högarna med giftig asfalt och nyemissionen för Ålands industrihus.
Revisorernas berättelse innehåller en anmärkningsvärd skrivelse gällande trafikavdelningen. Revisorernas förhoppning är att ”landskapsregeringen omgående reder ut förekommande organisatoriska och andra problem och därmed återställer förtroendet för trafikavdelning”.
– Det gäller alltså allmänhetens förtroende för avdelningen. Skarven och asfalthögarna har givit stora rubriker och folk upplever att det inte är ordning och reda på avdelningen, säger Tuula Mattsson.


Läs mer om vad revisionerna lyfter fram i sin berättelse i dagens Nya Åland

Eller läs hela revisionsberättelsen här!Revisionsberattelse_2009.pdf Revisionsberattelse_2009.pdf


Anna Björkroos
anna.bjorkroos@nyan.ax