DELA

Landskapsregeringen sprack – röstade i jordförvärvsfrågan

Landskapsregeringen kunde inte enas om den föreslagna ändringen i jordförvärvsförordningen.
Rösterna föll 4 mot 3. Centern förlorade omröstningen.
Förslaget till ändring av paragraf 4 i jordförvärvsförordningen har stötts och blötts flera gånger, först på enskild föredragning och sedan i plenum där ärendet bordlades förra veckan.
I går togs ärendet upp på nytt, men inte heller då kunde de båda partierna i landskapsregeringen enas utan måste ta till omröstning där de fyra liberala ledamöterna –lantrådet Viveka Eriksson, Roger Eriksson, Katrin Sjögren ch Mats Perämaa avgick med segern över de tre centerledamöterna Britt Lundberg, Veronica Thörnroos och Torbjörn Eliasson.


”Enkel åtgärd”
Lantrådet förklarar att det går betydligt snabbare att ändra i förordningen än att göra en lagändring – förra gången jordförvärvslagen ändrades tog proceduren fem år och krävde två rundor i lagtinget.
– Vi vill i stället göra en ganska enkel förändring.
Det som landskapsregeringens majoritet vill stryka i förordningen är hänvisningar till strandområde och områden som gränsar till vatten i den förteckning som innehåller grunderna för att fysiska personer ska få jordförvärvstillstånd.
Kommunerna ska nu få ett brev där de ombeds ge utlåtande om förändringen. Svaret ska skickas senast 13 maj.
– Vi menar att vi breddar demokratin på det här sättet.
Lantrådet påpekar att kommunerna fortsättningsvis har kvar sitt planeringsmonopol och kan välja att skydda stränderna genom det.


Ja till ”Lex Carita”
Landskapsregeringens gårdagsbeslut gör det möjligt för inflyttade utan hembygdsrätt att förvärva en strandtomt på bostadsplanerat område – en förordningsändring som kunde kallas ”Lex Carita” efter makarna Carita och Robin Weiss försök att få jordförvärvstillstånd för en strandtomt på planerat område på Granö i Lemland trots att ingen av makarna ännu har hembygdsrätt.
Centerns ledamöter anser i och för sig att tiden är mogen för en revidering av lagstiftningen som en följd av den allmänna samhällsutvecklingen, men de var inte i går beredda att ändra forordningen utan vidare.


Vill ändra i lagen
De hänvisar till lagen om jordförvärvsrätt och -tillstånd och förespråkar i stället en lagändring som kräver två tredjedels majoritet i lagtinget och regelrätt remissrunda där kommunerna får svara på vad de anser om ändringen. Enligt Centern är det inte demokratiskt att genomföra ändringen genom en förordning tillkommen med enkel majoritet i en regering.
Centern hänvisar även till de slutsatser som den eniga parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt drog i fjol och där beslutet var att ändringar i jordförvärvsfrågan behövs och att dessa ska göras genom lagstiftning.


”För stor makt”
I det pressmeddelande som centerledamöterna skickade efter omröstningen heter det om tillvägagångssättet att landskapsregeringen tar sig för stor makt och ställer lagtinget inför fullbordat faktum.
Lantrådet konstaterar att partierna tycker olika i den här frågan.
Innebär det här en spricka i landskapsregeringen?
– Det innebär att vi har olika åsikt och inte att det finns en spricka, svarar hon.


Ovanlig omröstning
Omröstningar i landskapsregeringen hör inte till vanligheterna. Förra gången det skedde var i september i fjol när omröstningen gällde en annan profilfråga, tilläggsanslag på en halv miljon euro för investeringsstöd till lantbrukare.
Också den gången röstade liberalerna ner stödet med rösterna 4 mot 3.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax