DELA

Landskapsregeringen lägger inte ner ÅPAB

Miseföreningen har lämnat in en skrivelse till landskapregeringen där man vill att landskapsrevisorerna ska ges i uppdrag att utreda landskapsregeringens agerande vid Hellesby gård och även utreda grunderna för stöd till Ålands problemavfall i form av anskaffningar, fortbildning och förkovran.
I skrivelsen lägger man fram, att landskapsregeringen ska ha beviljat betydande medel för hyra av Hellesby gård och även för ombyggnad gårdsanläggningen samt marksanering för området.
Dessutom vill Miseföreningen att landskapsregeringen ska anmoda Kommunalförbundet för Ålands miljöservice att lägga ner Ålands problemavfall Ab (ÅPAB).
I sitt svar till Miseföreningen påpekar landskapsregeringen att man den 15 december 2009 beviljade ÅPAB stöd om 1.551,60 euro för uppbyggnad av återvinningscentral vid Hellesby Gård i samband med att återvinningscentralen i Kattby stängdes och flyttades till Hellesby. Inget stöd har beviljats för hyra, ombyggnad eller marksanering vid Hellesby Gård.
– ÅPAB har till dags datum under åren 2009 och 2010 beviljats 21.173 euro i stöd för utbildning, inköp av våg, separat insamling av julpapper, framtagande av utredning och bildande av producentsammanslutning från budgetmomentet för främjande av avfallshanteringen. Från samma budgetmoment har hittills under dessa två år Lemlands kommun, Hammarlands kommun, Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice, Geta kommun, Brändö kommun, Kumlinge kommun, Vårdö kommun, Eckerö kommun, Lemlands kommun, Saltviks kommun och Svinryggens Deponi Ab sammanlagt beviljats 293.156 euro i stöd, skriver landskapsregeringen.
Landskapsregeringen har också per brev i september 2009 och i sin nyligen antagna avfallsplan bett kommunerna att inkomma med förslag till förnyat avtal om hur samarbetet mellan ÅPAB och kommunerna ska ske eftersom det finns missnöje i kommunerna med de uppgifter som ÅPAB sköter.
Landskapsregeringen beslutade att lämna Miseföreningens skrivelse utan åtgärd. (ns)