DELA

Landskapsregeringen är osynlig

LAGTINGET. Hur ska landskapsregeringen bedriva sin näringspolitik? Det var en brännande fråga i lagtinget i går.
Oppositionen tycker den är osynlig medan sittande regering förlitar sig på näringslivets egen drivande kraft.
Oppositionen har i ett spörsmål kritiserat den sittande landskapsregeringens näringspolitik. Partierna vill veta vilka konkreta åtgärder regeringen förbereder för att stöda näringslivet. Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) och lantrådet Viveka Eriksson (Lib) förklarade målen i ett svar där man kortfattat vill öka tillväxten och exporten, höja sysselsättningen med arbetsplatser på hela Åland samt ge en bredare näringslivsbas med stöd för spetskompentens.
Spörsmålet diskuterades i lagtinget i går där oppositionen gick hårt åt det de anser vara en osynlig näringspolitik.
– Det är bra att näringslivspolitiken diskuteras i lagtinget. Den har haft en slagsida i den allmänna debatten, sa Jan-Erik Mattsson som ville ha en konstruktiv debatt framom en misstroendedebatt.

Måste vara tydligt
Roger Jansson (FS) sa i sitt anförande att de åländska näringarnas utveckling och sysselsättning inom den privata sektorn främst är en fråga för maknadskrafterna och entreprenörerna.
– De flesta klarar sig bra utan samhällsinblandning. Men samhällets uppgift är att mycket tydligt visa vart man vill nå med samhällsutvecklingen, också inom den stora privata, marknadsstyrda sektorn, sa Jansson.
I likhet med flera andra partier framförde hans Frisinnad samverkan behovet av en näringspolitik som tillsammans med företagen ökar sysselsättningen. Jansson konstaterade att Åland under de 20-25 senaste åren haft växande sysselsättning i den offentliga sektorn.
– Nu bryts den. Den privata sektorn måste nu låta sysselsättningen stiga efter 20 år av nedgång. Det är ett stort vägskäl i åländsk politik, större än landskapets budgetmedel.

I bakgrunden
Lantrådet Viveka Eriksson sa att hon tillsammans med regeringen ser näringidkaren som motorn i samhället.
– Vi har en politisk roll att ge visioner och stabilitet – förutsättningarna. Det är viktigt med lagar som inte verkar hindrande för näringslivsutvecklingen.
Vidare sa hon att landskapet inte ska blanda sig i för mycket, utan hålla sig i bakgrunden och stötta med de medel man kan. Man förespråkar att den enskilda människan ska vara aktören.
– Näringslivet tycker att landskapsregeringen är osynlig och att man inte för någon dialog. Det är underlaget till dagens diskussion, klagokören från näringslivet, sa Roger Jansson.
– Varför tar inte landskapsregeringen dialogen med Ålands handelskammare, Visit Åland och andra berörda parter om de avtal som gäller innan man ger besked, frågade Camilla Gunell (S).
Viveka Eriksson menade att det är deras egen roll att följa den offentliga debatten och påtala eventuella fel.
– Vi för en dialog med branschorganisationerna, sa hon.
Gunnar Jansson (Lib) framhöll också kommunikationen i sitt anförande.
– Ett ömsesidigt förtroende ska gälla mellan landskap och näringsliv, sa han.
Fredrik Karlström (Ob) tyckte sig inte ha sett något av landskapsregeringens satsning på företagsamhetens år.
– Näringspolitiken måste sluta handla om att fördela bidrag, det bidrar till en osund konkurrens.

Tolkningsfråga
Ålands handelskammare, ÅHK, diskuterade vid sitt höstmöte förra veckan jordförvärvsreglerna som man vill att centraliseras för att få ett allåländskt perspektiv. I den parlamentariska kommitténs betänkande framgår enligt ÅHK tvärtom att man vill skärpa reglerna.
Det framgick ur lagtingsdebatten att landskapet nödvändigtvis inte menar just det.
– Det är näringspolitiskt mycket olyckligt att representanter för landskapsregeringen och regeringspartierna har spridit dimridåer kring förslagen, sa Roger Jansson och tillade:
– Jag undrar om Mats Perämaa har en förklaring till att offentligheten kring jordförvärvskommittén har varit så fel vinklad i förhållande till de diskussioner som alla partier förde i kommittén.
Hur man läser betänkandet är dock en tolkningsfråga, sa finansminister Mats Perämaa (Lib)
– Det finns en betoning på åtstramning, det håller jag med om. Men visionen är att befolkningen ska öka, fördubblas, med sjöfarten som grund, sa han.
– Det finns underlag för missförstånd i kommittéutlåtandet. Därför är det viktigt att landskapsregeringen som politiskt organ går in och korrigerar missuppfattningarna, sa Roger Jansson.

Helt eniga
Gun Carlson (C), ordförande för den parlamentariska kommittén, sa att man var helt enig när man lämnade sitt betänkande till landskapsregeringen.
– Kom ihåg att vi var det. Men det är viktigt att vi diskuterar hur man ska lösa jordförvärvstillstånd för fast boende och turistiskt boende.
Flera oppositionspartier uttryckte känslan av att vara utanför diskussionen om jordförvärvsreglerna.
– Kanske finns det anledning att ta den parlamentariska diskussionen med hela lagtinget, jag ska tänka på det, sa Viveka Eriksson.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax