DELA

Landskapsregeringen antog nya avfallsplanen

Landskapsregeringen har antagit Ålands nya avfallsplan med vissa ändringar.
Bland annat har planen kompletterats med ett nytt avfallsförebyggande program.
Förslaget till avfallsplan skickades på remiss till kommuner, myndigheter och föreningar i början av året. Nyligen godkändes den på enskild föredragning av miljöminister Katrin Sjögren.
– Jag anser att planen är positiv, har miljön i centrum, den är resonerande och innehåller konkreta tips. Den är till hjälp för det fortsatta arbetet.
Men de remissvar som gavs är inte vidare positiva. Svaren från kommunerna spretade hir och dit, och när det gällde åsikterna om delvis skattefinansiering av avfallshanteringen varierade åsikterna från att utreda möjligheten till att skattefinansiera hela avfallshanteringen (Saltvik) till att skattefinansiering inte alls ska tillåtas (Föglö). Också kommunalförbundet Mise var kritisk till planen.


Många tungor
Det här är ett problem, konstaterar miljöministern.
– Vi fick mycket kritik från kommunerna och Mise för förslaget till avfallsplan. Men vem ska vi som jobbar på landskapsnivå prata med när kommunerna talar med så många tungor och har så ömma tår?
Svaren varierar beroende på vilken kommun man talar med, säger hon.
– Kommunerna anser allmänt att landskapsregeringen inte ska blanda sig i avfallsfrågan som ju är en kommunal angelägenhet. Men ändå har landskapsregeringen tillsynsansvaret och ska se till att allt fungerar. Men landskapsregeringen är bakbunden och kan inte göra något.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre