DELA

Landskapsdagarna billigare

Anmälningstiden för deltagande i de åländska landskapsdagarna i Helsingfors i juni har förlängts. Den nya anmälningstiden går ut 29 januari. Dessutom sänks priserna för hyran av bodarna, en hyra som tidigare väckte protester från hantverkarhåll.
(Bilden är från fjolårets landskapsdagar när lantrådet Roger Nordlund tog emot budkavlen som visade att det är Ålands tur kommande år.)
Bodarna på Senatstorget visade sig inte kosta så mycket som man räknat med. De nya prisen gäller samtliga deltagare, både dem som anmält sig inom utsatt tid under hösten, och sådana deltagare som önskar anmäla sig nu. De nya priser är 400 euro för 6 kvadratmeter, 700 euro för 12 kvadratmeter och 3000 euro för 30 kvadratmeter.
Priset på bodarna gäller ansökan senast 29.1. Efter detta tillkommer en förhöjd anmälningsavgift ( 50 procent).
Avgiften för delad bod, 200 € i det tidigare erbjudandet, slopas. Samtidigt utgår vissa delar av av de erbjudanden som ingick i det så kallade försäljningspaketet.


Språkflaggor
Förutom själva boden ingår följande tillbehör i det nya hyresbeloppet: försäljarens namnskylt samt logo, informationsskylt att användas som prislista samt skyltar med språkflaggor för dem som säljer i bodarna.
Det finns fortfarande ett antal lediga platser på torget. På detta sätt önskar man från projektets sida framhålla intresset för och betydelsen av ett brett åländskt deltagande.
Detaljerad information om och underlag för anmälan finns på landskapsdagarnas hemsida www.regeringen.ax/landskapsdagar, samt kan erhållas från Landskapsregeringens registratur tel 25 000 (växel). (ke)