DELA

Landskapsåklagare kan få nytt jobb

Domarförslagsnämnden föreslår enhälligt Jens-Erik Budd till ny domare vid Ålands tingsrätt.
Det betyder, ifall presidenten fastställer förslaget, att Budd slutar som ledande landskapsåklagare.
Jens-Erik Budd har under många år jobbat som åklagare och i den rollen företrätt både staten och brottsoffren. Han var en av sammanlagt sex sökande till den lediga domartjänsten vid tingsrätten.
I början av veckan sammanträdde domarförslagsnämnden för att ta ställning till sökandena. Förslaget som nu går vidare till justitieministeriet är att tjänsten – som Kristina Fagerlund tidigare innehade innan hon utsågs till lagman, det vill säga chef – ska gå till Budd.


Till presidenten
Presidenten fastställer beslutet på ministeriets föredragning, vilket innebär att det tar någon eller ett par månader innan det hela är klart.
– Vi hoppas ju att Budd i så fall kan börja så fort som möjligt, säger Kristina Fagerlund.
I domarförslagsnämnden sitter representanter för de olika juristgrupperingarna, det vill säga domstolsväsendet, advokater och åklagare. Nämnden är alltså en form av sakkunnigorgan.


Tre domare
Tingsrätten ska ha en tredomarbesättning. Gustaf A Nymalm har arbetat som domare vid tingsrätten i många år, och Tomas Kolster vikarierar september ut.
Statsåklagare Christer Lundström känner till att ledande landskapsåklagaren förmodligen byter jobb.
– Men jag vill inte föregå utnämningen.
Budd har en egen tjänst som häradsåklagare i Åbo, men har länge vikarierat Roger Eriksson som sitter i lagtinget.
– Om Budd utses till domare så blir det aktuellt att lediganslå vikariatet för resten av Erikssons mandatperiod.


Ny åklagarvikarie
Crista Berntsson, som har vikarierat som åklagare under sommaren, har nu slutat.
Klarar sig Åland med bara en åklagare som dessutom kanske är på väg bort?
Nej, säger statsåklagaren.
– En ny åklagarvikarie är på väg. Glappet blir inte större än någon vecka.


Litet distrikt
Är det särskilt rörigt inom åklagarväsendet på Åland?
– En omständighet som gör Åland extra sårbart är att det är ett litet distrikt. De flesta andra distrikten har ett tiotal åklagare var. Men nog har också många andra distrikt svårigheter med tjänster som sköts av vikarier av en eller annan orsak.
Han tillägger att åklagarväsendet hittills har tillämpat en rätt liberal tolkning kring tjänstemän som utses till politiska uppdrag, till exempel lagtingsuppdrag. Det är, säger han, inte uteslutet att man måste ta ställning till hur långa tjänstledigheter som ska beviljas.
Om förslaget att utse Budd till domare säger han så här:
– Det är klart att det är tråkigt, men det är samtidigt något vi måste sköta på bästa sätt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax