DELA

Landskapets inkomster och utgifter minskade år 2009

Bokslutet för landskapet Åland för år 2009 visar på en underskridning av inkomsterna på cirka 22 miljoner euro, men även 4,5 miljoner mindre utgifter än budgeterat. Den totala minskningen av utgifterna från år 2008 är 31 miljoner euro.
I dag presenterade landskapsregeringen bokslutet för år 2009. Det visar på en kraftig minskning av både inkomster och utgifter jämfört med de två föregående åren.
Den minskade klumpsumman från riket är en betydande orsak till de minskade inkomsterna, som landade på dryga 287 miljoner euro. Genom det sparbeting på två procent som ålades alla landskapets avdelningar minskade också utgifterna, som uppgick till 305 miljoner euro.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax