DELA

Landskapets bränsleupphandling inget för CKP

Landskapsregeringens interna granskning gällande bränsleupphandling åren 2009-2012 har avslutats.
– Granskningen avslutas med hänvisning till att Centralkriminalpolisen beslutat att förundersökning inte görs och att förvaltningsrutinerna vid uppföljning av bränslepris har förbättrats och gjorts mera heltäckande, skriver chefsjurist Sören Silverström i ett pressmeddelande.
Så här lyder resten av pressmeddelandet:
”I slutet av år 2012 gjordes en revisionsrapport gällande landskapets bränsleupphandling för åren 2009-2012. Även en polisanmälan gjordes gällande bränsleupphandlingen. Enligt Centralkriminalpolisens beslut 23.12.2013 ska förundersökning inte göras eftersom det inte finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts. Enligt granskningsresultatet i revisionsrapporten uppfyllde dåvarande dokumentation inte krav på god intern kontroll. Därefter har ett mera dokumenterat system för prisgranskningen av upphandlat bränsle skapats.
Besvär över landskapsregeringens bränsleupphandling för tiden 21.6.2012–20.6.2013, med en option att förlänga upphandlingskontraktet med ett år, har behandlats i marknadsdomstolen. Domstolen gav sitt beslut i dessa ärenden 31.5.2013 (MAO:240-241/13). Marknadsdomstolen förkastade besvären.”