DELA

”Landskapet varken kan eller ska rädda Eckerö”

Landskapet ska inte gå in som huvudman i Eckerö golf.
Marknadsprinciperna fungerar bra på Åland och nu ska marknadens alla verktyg användas först innan landskapet eventuellt går in, säger näringsminister Fredrik Karlström (Ob).
Brage Eklund (Åf) hade ställt en skriftligt fråga till landskapsregeringen om vad den tänker vidta för åtgärder för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö.
– Varken bolaget eller ägare har varit i kontakt med mig. Det här handlar om privat egendom och det är ägarna som avgör vad som ska göras. Det landskapet kan göra om det finns någon ny driftig entreprenör som vill satsa är att erbjuda någon form av investeringsstöd eller lånegarantier men vi varken kan eller vill gå in först, sade Karlström.
Han sade sig vara glad över att vi lever i en marknadsekonomi som styrs av tillgång och efterfrågan.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist