DELA

Landskapet uppmanas utreda miljöfarlig asfalt

Biträdande justitieombudsmannen i riket uppmanar landskapsregeringen att utreda varför miljöfarlig asfalt använts på vägar i Brändö och Kumlinge.
Uppmaningen kommer efter att en privatperson skickat ett klagomål till myndigheten.
Det var i oktober förra året som ålänningen skickade sitt brev till justitieombudsmannaämbetet. I brevet skriver mannen att han vid flera tillfällen skrivit insändare i Nya Åland med frågor om asfalten till infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) och lantrådet Camilla Gunell (S), som enligt honom vägrar svara.
– Frågorna gäller asfaltering i Brändö kommun med beläggningsmaterialet koltjärsasfalt som är miljöfarlig och gör asfaltsarbetarna sjuka. Ytan är mycket ojämn och kritiseras av ortsbefolkningen, skriver mannen.
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin i Helsingfors ber landskapsregeringen att skicka en utredning om läget för att klagomålet ska kunna undersökas. Senast den sista april ska utredningen vara justitieombudsmannen tillhanda.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén