DELA

Landskapet understryker vikten av studier i Sverige

I ett brev till Sveriges regering understryker landskapsregeringen vikten av att åländska studeranden har tillgång till studier i Sverige.
Landskapsregeringen påminner i sitt brev om Nationernas förbunds beslut från juni 1921 i Ålandsfrågan att Finland och Sverige har särskilda förpliktelser gentemot Åland. I beslutet förbinder sig bägge länder att garantera ”Ålandsöarnas befolkning” självstyrelse, dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor. Samtidigt tackar landskapsregeringen den svenska regeringen för ett väl fungerande samarbete hittills, och påminner om det behov som det åländska samhället fortfarande har av tillgång till högre utbildning i Sverige.

Särskilt ansvar
Det svenska Högskoleverket och Verket för högskoleservice har av den svenska regeringen fått i uppdrag att utarbeta föreskrifter om hur betyg från utländsk gymnasial utbildning ska värderas. Avsikten är att sökanden med sådana betyg ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor och i samma urvalsgrupper som sökanden med betyg från svensk gymnasial utbildning. Med anledning av detta vill Ålands landskapsregering be Sveriges regering understryka för Högskoleverket om det särskilda ansvar som Sverige har för det svenska språket och kulturen på Åland.
Drygt 70 procent av de ålänningar som väljer högskolestudier efter avslutade studier på gymnasialstadienivå föredrar idag studier i Sverige. (lf)