DELA

Landskapet tackar nej till fornminnesmark

Tack men nej tack säger landskapsregeringen till erbjudandet om att lösa in mark med fornlämningar i Saltviksbyarna Långbergsöda och Tengsöda.
Men man utesluter inte att landskapet i framtiden kan lösa in mark för att bevara fornlämningar för kommande generationer.
Landskapsregeringen beslöt i dag att avslå erbjudandet ”i den form det föreligger”. Det innebär att man lämnar en möjlighet till att lösa in mark i framtiden säger minister Lundberg.
Markägarnas juridiska ombud Marcus Måtar sade tidigare till Nya Ålands reporter att erbjudandet dragits tillbaka, men det har inte skett officiellt uppger man vid landskapsförvaltningen och därför fattade man nu ett beslut i frågan.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

Nina Smeds