DELA

Landskapet svarar på besväret

Däcksbefälet hos Nordic Jetline har tveklöst den kompetens som landskapregeringen frågade efter i sin upphandling av skärgårdstrafiken på Norra linjen.
Det skriver landskapsregeringen i sitt svar till Marknadsdomstolen med anledningen av ett besvär som lämnats in.
Landskapsregeringen begärde in CV för de ansvariga däcksbefälen i upphandlingen av trafiken på Norra linjen, och inte några officiella utredningar som exempelvis sjötjänsteutdrag från sjömansregistret. Det visar, menar man, att kravet på kompetens inte ska tolkas strikt.
Och man menar också att genom att använda ordet ”färjetrafik” i anbudsförfrågan har landskapsregeringen inte begränsat sig till den definitionen av färja som används i förordningen som MSSF Skärgårdsfärjan AB hänvisar till, det vill säga kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor (20/2006).
Det svaret får Marknadsdomstolen av Ålands landskapsregering angående besväret från MSSF Skärgårdsfärjan AB om upphandlingen av trafiken på Norra linjen. En upphandling som Nordic Jetline Finland vann. MSSF Skärgårdsfärjan AB anser att däcksbefälen vid Nordic Jetline inte uppfyller de kompetenskrav som fanns i anbudsförfrågan.


Skall räcka
I anbudshandlingarna står att ”minst en person i anbudsgivarens operativa ledningsfunktion skall ha erfarenhet av företagsledning. Minst en av anbudsgivarens däcksbefäl skall ha minst 3 års erfarenhet av året runt färjetrafik i områden med vinterförhållanden.” Ett tillägg säger ”Bifoga personens/personernas CV”.
Syftet med kravet är att vara säkra på att däcksbefälet är tillräckligt kompetent för att klara av trafiken på linjerna Hummelvik-Torsholma respektive Åva-Osnäs menar landskapsregeringen.
– Syftet har således inte varit att kräva att däcksbefälet skall ha erfarenhet som däcksbefäl på en viss begränsad fartygstyp, utan däcksbefälserfarenhet som gör däcksbefälet kompetent för färjetrafiken Hummelvik-Torsholma och Åva-Osnäs skall räcka för att uppfylla kravet.
Landskapsregeringen anser att Nordic Jetlines befäl tveklöst besitter denna kompetens och att kravet därmed är uppfyllt. Fartygen på Norra linjen är inte heller till sina egenskaper sådana att det skulle motivera ett krav på särskild erfarenhet hos däcksbefälet av sådana färjor som definieras i förordningen. (ns)