DELA

Landskapet skeptisk till bud på Jan Karls

Efter flera anbudsvändor kommer krögarparet Björklunds med ett bud om att arrendera värdshuset.

Jan Karlsgården har tidigare varit ute till försäljning. De anbud som då kom in underkändes av landskapsregeringen. Nya anbud om att driva gårdens kafé och försäljning enbart för den här säsongen har begärts in av landskapsregeringen. Björklunds var med i den tidigare budgivningen och har nu kommit in med ett bud om att driva gården i 30 år. Användandet av Jan Karls bjuder Björklunds 15 000 euro för. Dessutom ska renoveringar enligt budet genomföras på gården för 400 000 euro under de 30 åren.
Några konkreta planer för gården har paret ännu inte, men Jenny Björklund ser ett värde i gården.
– Själva huset är i väldigt dåligt skick men läget är bra. Längre tillbaka har gården haft ett bra varumärke, det kan man kanske utveckla, säger Björklund.

Landskapsregeringen kommer oavsett det nya budet att besluta om en tillfällig uthyrning för årets säsong. När det är klart kan landskapet börja behandla andra bud. Överinspektör Sten Eriksson ställer sig skeptisk till Björklunds bud.
– Objektet är fortfarande kvar hos mäklaren, och där har vi ett minimipris på 250 000 med en option om att återköpa gården för halva priset efter arrendetidens slut. Björklund bjuder 15 000 euro. Det ska vi förstås behandla, men det ligger långt från budet, säger Eriksson.
Hur ser landskapet på att renoveringar för 400 000 ingår i budet?
– Det är vad han uppskattar att det ska kosta, och det blir en skild bedömning, säger Eriksson.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax