DELA

Landskapet skall svara om Skarventjänst

Justitieombudsmannen (JO) ber landskapsregeringen förklara varför Göran Holmberg inte fick fortsätta som teknisk inspektör för den nya föglöfärjan Skarven. Holmberg har vänt sig till JO i ärendet.
JO ber också om en utredning kring indragningen av konferensvaktmästartjänsten som innehades av Carl-Johan Wickström.
Wickström var tidigare landskapets arbetarskyddsfullmäktig och som sådan skulle han haft skydd mot uppsägning eller omplacering. Numera är han sjukpensionär. (pd)