DELA

”Landskapet ska inte bära hela sparbördan”

LAGTINGET. Förslaget att kommunernas kompensation för skatteavdrag ska försvinna väckte en nästan livlig debatt under behandlingen av budgeten 2012.
Kommunerna kan vara med och dela på bördan anser finansminister Mats Perämaa (Lib).
– Strukturförändringar tar tid, sade Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) när hon i går presenterade sin regerings sista budgetförslag för lagtinget.
Därför hoppades hon att den nya landskapregeringen kan ta vara på det förarbete henne regering gjort. Man har medvetet inte tagit ställning till hur en samhällsreform ska göras eftersom det är upp till den nya regeringen att slå fast det i sitt regeringsprogram.


Paf för Gullåsen
Att använda Paf-meddel för ombyggnad, tillbyggnad eller renovering av det som ska bli den geriatriska kliniken, allmänt kallad Gullåsen, faller inom ramen för det som Paf-medel ska användas till sade finansminister Mats Perämaa (Lib).
– Vinsterna har ökat och nu finns utrymme för 10 miljoner euro till bygget.
Överlag ser det inte ljust ut för liberalernas målsättning om en budget i balans 2013 medgav han vidare.
– Prognosen för avräkningsgrunden är betydligt lägre nu än vad vi trodde för ett år sedan.
Det innebär att det man trodde man skulle få i skatteåterbäring från staten blir 10 miljoner mindre.


Dela på åtgärder
Finansministern försvarade också åtgärden att dra in kompensationerna för kommunerna för vissa skatteavdrag som kommuninvånarna gör. Han visade på att landskapets inkomster minskat med 34 miljoner euro sedan toppåret 2007 medan kommunernas faktiskt har ökat lite från 123 miljoner euro till 130 i år.
– Och då var det inräknat kommunernas landskapsandelar för anläggningar på 10 miljoner euro 2007.
Den andelen betalas inte längre ut på samma sätt.
– Landskapet har svårt att ta på sig hela bördan av inbesparingarna, därför vill vi fasa ut kompenseringarna och låta även kommunerna ta kostnadsbördan.
Sedan kan man ta diskussionen om de skatteavdrag som belastar kommunerna ska finnas kvar eller inte menar finansminister Perämaa. Allt detta hör ihop med samhällsreformen eftersom man samtidigt ger en morot till kommunerna för att få dem att samarbeta i form av ekonomiskt stöd.
Mer om budgetdebatten i papperstidningen!

Nina Smeds