DELA

Landskapet sätter hårt mot hårt i asfaltbråket

Bara i det fall att Ab Rafael separerar den rena asfalten från den giftiga kan landskapet tänka sig att forsla bort massorna från bolagets mark.
Landskapsregeringen anser sig också ha rätt att utnyttja Ab Rafaels område för asfaltslagring eftersom bolaget är det enda på Åland som har ett behörigt miljötillstånd.
Ålands landskapsregering medger att de har en skyldighet att forsla bort de cirka 18.000 ton delvis giftiga asfaltmassor som landskapet förvarar på Ab Rafaels område men det bara under vissa förutsättningar.
I sitt svaromål till tingsrätten kräver landskapet att Ab Rafael separerar den rena returasfalten, det rör sig om cirka 8.400 ton. Dessutom vill landskapet få tid för att dels ordna ett tillstånd för att hitta en alternativ plats för de 8.600 ton som innehåller låga halter stenkolstjära och dels för att forsla bort den asfalt som klassas som farligt avfall.

En ersättning
Landskapet går också med på att betala för en flytt av massorna med stenkolstjära från den nuvarande platsen till en annan plats inom Ab Rafaels ägor under förutsättning att asfalten har separerats.
Med hänvisning till att Ab Rafael är den enda på Åland som har miljötillstånd för att lagra returasfalt som innehåller stenkolstjära upp till 1.000 ppm åberopar landskapsregeringen i sitt svaromål det juridiska begreppet oumbärlig anläggning (essential facility).
I praktiken handlar det om att landskapet vill ha rätt att fortsätta att förvara asfalten hos Ab Rafael oavsett vad företaget tycker om den saken. För förvaringen är landskapet villigt att betala en skälig ersättning, till tingsrätten föreslår man en summa på 5.000 euro i månaden.


I hovrätten
Fallet om asfaltmassorna ligger hos Ålands tingsrätt sedan Ab Rafael i höstas stämde landskapet för att ingenting hände med asfalten.
Bolaget krävde då också att ett vite på 100.000 euro skulle utfärdas för att garantera att landskapsregeringen forslar bort massorna. Tingsrätten godkände dock inte kraven trots att rätten ansåg att Ab Rafael hade rätt i sak.
Det beslutet har Ab Rafael överklagat till Åbo hovrätt medan själva rättsfallet alltså ligger kvar i tingsrätten och väntar på dom. Ett eventuellt vite skulle inte utbetalas till Ab Rafael utan till staten.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax