DELA

Landskapet säljer Glamilders-huset

Nu ska boningshuset på Glamilders, det fornlämningstäta området i Saltvik Långbergsöda, säljas.
Utgångspriset är 40.000 euro. Landskapet köpte området för 90.000 euro.
I enlighet med budgeten för år 2010 fattade minister Roger Eriksson (Lib) i tisdags beslutet att sälja bostadshuset på fastigheten Österlen i Saltvik Långbergsöda by, det område som kallas Glamilders.
Utgångspriset för byggnaden är 40.000 euro och köparen har sedan rätt att arrendera tomten i 50 år.
– Det finns redan ett utkast till arrendeavtal, men detaljerna blir sedan en diskussion som måste föras med den kommande köparen, säger handläggare Susanne Holm.
Saltviksfastigheten, som är en av de rikaste fyndplatserna av stenåldersföremål, har varit i landskapets ägo sedan januari 2006. Då godkändes en uppgörelse mellan landskapsregeringen och dåvarande fastighetsägaren Johan Mörn. Landskapregeringen gav 90.000 euro och 30 hektar mark i Långbergsöda i utbyte mot Glamilders på 0,5 hektar.
Uppgörelsen var resultatet av en mångårig konflikt. Bland markägare med fornlämningar på sina områden var missnöjet tidvis stort och högljutt då de kände sig begränsade att nyttja sin mark. Frågan om Glamilders, där Mörn ville bygga ut sitt boningshus, var ett av de ärenden som väckte stor uppmärksamhet.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos