DELA

Landskapet ryter till om sjukhussvenska

Åländska patienter på Gamla Vasa sjukhus får inte den vård på svenska som de har rätt till.
Landskapet kräver för andra gången skärpning och nu får också JO en kopia av brevet.
Under de senaste åren har en handfull ålänningar fått vård vid Gamla Vasa sjukhus i Österbotten. Alla papper från sjukhuset har skickats till Åland enbart på finska, informationen på svenska på hemsidan är värdelös och inte nog med det, patienter har lämnat in klagomål över att sjukhuset saknar förmåga att ge vård på svenska.
I mars 2013 protesterade landskapsregeringen första gången och anhöll att regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utreder det svenska språkets ställning i Gamla Vasa sjukhus verksamhet. Landskapsläkare Axel Hansson beskrev den rådande situationen som allvarlig, inte minst eftersom det bara finns två statliga sjukhus i hela landet som erbjuder rättspsykiatri och vård av bland annat kriminalpatienter.
– Gamla Vasa sjukhus ska betjäna hela landet, inklusive Åland, med subspecialiserad psykiatrisk vård av hög kvalitet. Det förutsätter goda kunskaper i det svenska språket, skrev Hansson som också påpekade att vården av en patient kostar mellan 115 000 och 270 000 euro per år.
Idag, över ett år senare, står det klart att ingenting har förbättrats.
Nu skärper landskapsläkaren tonen i en ny anhållan till regionförvaltningsverket om utredning och förbättring av det svenska språkets ställning vid sjukhuset. Den här gången får också Riksdagens justitieombudsman en kopia av landskapets skrivelse.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen